ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ И ПЛАСТМАСОВИ ПАЛЕТИ

НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ САМО 100% ПЪРВИЧЕН МАТЕРИАЛ HDPE