ПЛАСТМАСОВИ ПАЛЕТИ И ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ САМО 100% ПЪРВИЧЕН МАТЕРИАЛ HDPE