Пластмасови палети

Пластмасови палети за индустриалното производство, складиране, транспортиране, земеделието и хранителната индустрия. Произведени от 100% първичен материал HDPE. ГРИНПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД