Съдове за отпадъци

Пластмасови съдове за отпадъци подходящи за сметосъбиране в общините и за домакинствата. Произведени от 100% първичен материал HDPE. ГРИНПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД